Boeren verdienen beter

afbeelding van Helma Lodders

Helma Lodders

Lid Tweede Kamerfractie VVD, Woordvoerder landbouw
B

Boeren is meer dan alleen een boterham verdienen. Het gaat gepaard met passie en waardering voor je dieren, de omgeving en de natuur. Boeren werken elke dag keihard om hun koeien goed te verzorgen. Want als je goed voor je koeien bent, zijn de koeien goed voor jou. Dat weet iedere boer maar al te goed. Ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat de regels die in Den Haag worden bedacht niet altijd in goede aarde vallen bij de boer.

De Nederlandse agrarische sector behoort tot de absolute wereldtop. Nederland is tweede voedselexporteur van de wereld. Er wordt op een hoogproductieve, efficiënte en innovatieve wijze kwalitatief goed en betaalbaar voedsel geproduceerd. Voedsel dat is bestemd voor onze eigen consumptie en voor de export. Naast de boeren die hun boterham ermee verdienen, vinden veel mensen een baan in de melkveehouderij, de aanverwante sectoren en de verwerkende industrie. Daarmee is het een belangrijke economische pijler voor Nederland. Dit vraagt om meer maatschappelijke waardering.

Weidegang een eigen keuze

"De boer is heel goed in staat om deze keuzes zelf te maken, passend binnen de bedrijfsvoering en de persoonlijke situatie, zoals de omgeving en de beschikbaarheid van percelen om de stal"

Een koe in de wei is een prachtig gezicht. Het hoort bij ons oer-Hollandse landschap. Om weidegang te stimuleren, heeft de zuivelsector het initiatief genomen om weidemelk te belonen. Een mooi initiatief dat heel goed aansluit bij de wens om de consumenten een keuze te bieden en een extra beloning voor de inzet van de boer. Nu een aantal politieke partijen de weidegang wil verplichten, wordt dit verdienmodel voor de boer keihard onderuitgehaald. Daarnaast worden alle boeren nog eens opgezadeld met de kosten voor de controle en handhaving van dit besluit. De overheid moet dit soort initiatieven dan ook aan de boer laten. De boer is heel goed in staat om deze keuzes zelf te maken, passend binnen de bedrijfsvoering en de persoonlijke situatie, zoals de omgeving en de beschikbaarheid van percelen om de stal.

 

Het fosfaatplafond

De melkveesector staat onder druk. Na een periode van een lage melkprijs staan we voor een aantal uitdagingen op het mestdossier. Nederland produceert volgens de Brusselse regels te veel fosfaat. Als we niet snel onder het fosfaatproductieplafond produceren zal Nederland de derogatie verliezen. Dit is zeer onwenselijk, omdat de gevolgen voor de sector groot zullen zijn. Om die reden heeft de VVD ingestemd met de wet om een stelsel van fosfaatrechten in te voeren. Een belangrijke voorwaarde voor de VVD is de inzet richting Brussel om bij een nieuwe derogatie het fosfaatproductieplafond te schrappen, of als dat niet lukt de mest die buiten het Nederlandse milieu blijft (zoals de verwerking en export van mest) te salderen met het fosfaatproductieplafond.

Daarnaast moeten de regels worden aangepast, zodat boeren in de gelegenheid worden gesteld hun mest om te zetten naar een groene kunstmest in plaats van chemische kunstmest te gebruiken. Het valt niet uit te leggen dat je als boer de mest moet afvoeren, terwijl je kunstmest mag aanvoeren. Ook het onttrekken van fosfaat uit dierlijke mest zie ik als grote kans, omdat fosfaat een belangrijke grondstof is die nodig is voor onze voedselproductie. Een grondstof die vanuit natuurlijke bronnen eindig is. Elke partij die het milieu en de omgeving serieus neemt, zou deze ontwikkelingen moeten omarmen.

Knokken voor een mestbeleid

Naast de inzet voor het behoud van derogatie zou de VVD graag toewerken naar een bedrijfsspecifieke derogatie. Boeren kunnen aantonen hoeveel voedingsstoffen er aan de grond worden onttrokken. Dit moet weer aangevuld kunnen worden. Met een bedrijfsspecifieke derogatie stuur je heel gericht op de bodemgesteldheid. Nu is het beleid landelijk en voor bijna alle gebieden in Nederland gelijk, terwijl er zoveel verschillende grondsoorten en situaties bestaan. Ik wil de komende periode knokken voor een veel gerichter mestbeleid waarbij de boer, het bedrijf en het milieu gebaat zijn.

Ondernemers verdienen de ruimte om te ondernemen. Regels mogen de boeren niet onnodig in de weg zitten. Regels die nodig zijn, moeten gemaakt worden op basis van feiten, niet op basis van onderbuikgevoelens.

The Milk Story biedt in de aanloop naar de verkiezingen politieke partijen met meer dan één zetel in de kamer gelegenheid om hun visie op de melkveehouderij te geven. Lees hier de blogs van andere partijen.

DEEL DIT ARTIKEL VIA:

Vorige en Volgende navigatie