Duurzaamheid: alleen mèt het Europees landbouwbeleid

afbeelding van Luc Groot

Luc Groot

Adviseur Agriterra

Luc Groot, 33 jaar, adviseur belangenbehartiging en lobby voor Agriterra sinds juni 2014. Luc werkte daarvoor 5 jaar voor LTO Nederland als lobbyist en adviseur Internationaal beleid in Brussel.

I

In vele debatten over landbouw en Europees beleid nemen mensen te pas en onpas duurzaamheid in de mond, zonder er inhoud aan te geven. Alles moet duurzamer en sneller en het zijn vooral de boeren die moeten veranderen.

Ik stel voor dat we nu eens naar de resultaten kijken. Producenten oftewel boeren zijn snel milieubewust geworden de afgelopen jaren. Zowel door de markt als Europese regelgeving, waaronder het Europees landbouwbeleid (GLB). De afgelopen 10 jaar zijn dan ook op Nederlandse boerenbedrijven enorme reducties in emissies bewerkstelligd op het gebied van ammoniak, fosfaat en andere schadelijke stoffen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is enorm gedaald en het gebruiksniveau van hernieuwbare energie is gestegen tot 43% in 2011 op boerenbedrijven. Agrarisch Nederland loopt voorop qua milieubewustzijn, energie-efficiëntie en andere zaken als dierenwelzijn en -gezondheid. Toch lijken veel politici en burgers dit niet te zien. Dat irriteert.

De uitdaging is om dit succes op het gebied van duurzaamheid verder uit te breiden en niet af te breken, zoals de meeste politieke partijen lijken te willen als ik naar hun verkiezingsprogramma’s kijk. De weg die vele politieke partijen voorstaan, namelijk afschaffen van het GLB, is namelijk een verkeerde en inconsequente. Dit leidt logischerwijs niet tot meer duurzaamheid, maar tot verdere schaalvergroting en puur mark gedreven landbouw. Ik begrijp uit de meeste verkiezingsprogramma’s in de politiek dat we dat ook weer niet willen.

Het GLB bestaat al 50 jaar en heeft zich elke keer weer opnieuw uitgevonden en bewezen. Eerst werd het voor het opbouwen van voedselzekerheid gebruikt. De afgelopen tiental jaren is het gebruikt om milieu- en dierenwelzijnsprestaties van boeren te verbeteren. Inspanningen op het gebied van bijvoorbeeld mestgebruik, natuur en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden via het GLB beloond. Dat is gezien de zojuist genoemde cijfers in Nederland aardig gelukt. Waarom dan toch maar blijven pleiten voor afschaffing?

Het Europese landbouwbeleid is een goedkope manier voor burgers en politici om hun duurzaamheidsdoelstellingen in Nederland en Europa te bewerkstelligen. Het is inderdaad belastinggeld van de burger, maar met dat belastinggeld wordt veel bereikt! Laat je niet voor de gek houden: voor een duurzame samenleving heb je bewuste consumenten nodig , maar bovenal producenten die de kastanjes voor ons uit het vuur willen blijven halen. Koester de boer. Alleen met hem of haar bereik je de idealen van je samenleving op het gebied van voedsel, dierenwelzijn, water, natuur, bodem en lucht. Of gaat u weer met de voeten in de klei staan en het land bewerken? Of wilt u in de toekomst al uw voedsel importeren zonder dat u weet of het duurzaam geproduceerd wordt? Ik wil allebei niet en stem daarom tijdens de verkiezingen voor behoud van het GLB. Dat is pas duurzaam!

(Photocredits: John Curley)

DEEL DIT ARTIKEL VIA:

Vorige en Volgende navigatie