High-tech meets biodiversity

afbeelding van Kees de Koning

Kees de Koning

Manager van Innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden
H

Hoe kunnen we biodiversiteit op de agenda krijgen en vorm geven? Dat is één van de vragen waar Dairy Campus in Leeuwarden antwoord op probeert te vinden. Als onderzoek- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij willen we de uitdaging aangaan om zonder een kostprijsverhoging per kilogram melk tot 25% van de totale bedrijfsoppervlakte vrij te maken voor biodiversiteit.

Samen met onze partners  zetten we in op innovatie, onderzoek, educatie en praktijkleren. Alle activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van een duurzame zuivelketen. De koeien produceren data voor onderzoek, kennis én melk.

Proeftuin

Met de inzet van high-tech technieken zoals drones en slimme bemestingstechnieken willen we de biodiversiteit vergoten. Het gaat hierbij zowel om de oppervlakte voor botanisch beheer als voor weidevogelbeheer. Zo willen we een proeftuin creëren die een voorbeeld kan zijn voor moderne melkveebedrijven.

"Dezelfde hoeveelheid melk produceren en toch meer ruimte bieden aan biodiversiteit op het bedrijf"

De strategie die we daarbij voor ogen hebben is het toepassen van high-tech technieken en het centraal stellen van de bodem. Dezelfde hoeveelheid melk produceren en toch meer ruimte bieden aan biodiversiteit op het bedrijf. Dat kan in onze optiek alleen door op delen van het bedrijf meer ruimte te bieden aan biodiversiteit en tegelijkertijd op andere delen meer te produceren door efficiënter om te gaan met dezelfde hoeveelheid input. 

De slechtste grond met de beste biodiversiteit

Via high-tech is het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de variatie van bodemkwaliteit en optimaal in te spelen op de natuurlijke processen die daar spelen. De slechtste grond qua opbrengst/rendement per hectare is namelijk de beste grond om ruimte te bieden aan biodiversiteit. Toepassen van high-tech technieken maakt het ook mogelijk om van elke tien vierkante meter te weten wat er aan (bij voorkeur dierlijke) mest heen gaat. Maar ook wat de opbrengsten zijn. 

Weidevogelbeheer voortzetten

Door het benutten van de verschillen op perceelniveau ontstaat er variatie van meer, minder en nagenoeg niet bemeste delen op een perceel. Een situatie waardoor er ondanks hoge producties ook ruimte voor biodiversiteit ontstaat. Via dierlijke mest op maat – onder andere via mestraffinage, mestvergisting, of mestscheiding –  is het kunstmestgebruik terug te dringen en mogelijk overbodig te maken. Dairy Campus wil met de inzet van high-tech ook haar huidige weidevogelbeheer van vijftien procent op haar bedrijfsoppervlakte voortzetten zonder kostprijsverhoging. Als dit alles lukt kan dit een mooi voorbeeld zijn voor biodiversiteit en weidevogelbeheer voor de Nederlandse melkveehouderij.

DEEL DIT ARTIKEL VIA:

Vorige en Volgende navigatie