GroenLinks: kwaliteit boven kwantiteit

afbeelding van Barbara

Barbara

Redactie The Milk Story
E

Een hogere melkprijs, volop weidegang, een subsidie voor weidevogelbeheer en het inkrimpen van de veestapel. Het zijn zaken waar GroenLinks zich hard voor maakt. Rik Grashoff, Tweede Kamerlid voor de partij met de portefeuille ‘Natuur en Landbouw’, geeft antwoord op onze vragen over het partijprogramma.

Dat de melkprijs te laag is om het boerenbedrijf rendabel te houden, daar kunnen we het over eens zijn. Maar wat doet GroenLinks aan dit probleem? Grashoff: “Boeren moeten in een positie komen, waarin ze een collectief kunnen starten. Zo kunnen ze afspraken maken zonder dat deze gedwarsboomd worden door bijvoorbeeld concurrentiebepalingen die vanuit de EU komen. Het lijkt erop dat de regelgeving vanuit de EU best wat ruimte schept, maar dat we die in Nederland (nog) niet benutten.”

“Daarnaast vinden wij dat zeker de melkveehouderij, zou moeten inzetten op kwaliteit boven kwantiteit. Niet alleen voor een betere melkprijs, maar vooral voor de natuur en het behoud van deze mooie sector.”

Het inkrimpen van de veestapel en verplichte weidegang

In het partijprogramma van GroenLinks vind ik veel over het inkrimpen van de veestapel en een verbod op megastallen. Hoe zien jullie dit precies voor je? Grashoff: “We willen de veestapel verder inkrimpen dan nu al moet gebeuren. We willen af van ‘megastallen’ met meer dan 250 koeien. We zien namelijk een sterk verband tussen de hoeveelheid koeien in een stal en de mate waarin weidegang wordt toegepast. Een logisch verband, want in grote stallen krijg je het logistiek vaak niet voor elkaar om de koeien de weiden. Mede daarom zien wij graag een verplichte weidegang.”

“Ik vind het belangrijk om op te merken dat 720 uur weidegang per jaar, een lage norm is”, vertelt Grashoff verder over de ingediende motie over het vastleggen van weidegang in de wet. “Het is in Nederland klimatologisch heel goed mogelijk om tot 2000 uur weidegang toe te passen. Wij denken dat er in die uren heel veel ruimte zit om de gedachtegang rond weidemelk en weidevogelmelk door te zetten, maar dan met stevigere normen.”

Uitbreiden van de natuur en weidevogelbeheer

GroenLinks stelt dat er meer natuur moet komen in Nederland. Het investeren in natuurontwikkeling gaat vaak gepaard met het opdoeken van landbouwgrond. Hoe zien jullie dit voor je? “Het klopt dat wij de natuur willen uitbreiden. Op dit moment is er slechts dertien procent natuur in Nederland en zo’n zestig procent landbouwgrond. Helaas kunnen we Nederland niet groter maken en ook een woonwijk oprollen zit er niet in. Wij willen toe naar pak ’m beet 750 duizend hectare natuur, omgerekend zou de landbouw daar vijf procent grond voor moeten afstaan.”

“Maar dat is niet het enige”, zegt Grashoff voordat hij een bruggetje maakt naar de Nederlandse weidevogels. “Voor een behoorlijk aantal dieren heb je juist die weidegronden nodig. Voor weide- en akkervogels zul je de biodiversiteit toch in het agrarisch domein moeten zoeken. Ik vind dat het budget voor boeren die zich inzetten voor de weidevogels flink uitgebreid moet worden. Ik strijd ervoor dat er ongeveer 20 miljoen euro bij moet voor vergoedingen voor weidevogelbeheer. Dat geld is hard nodig, want een boer is een ondernemer, die een goede boterham moet kunnen verdienen.”

Groei van de biologische landbouw

Ik kan me voorstellen dat veel mensen bij GroenLinks denken dat jullie een groot voorstander zijn van de biologische landbouw. Is dit ook zo? “Op dit moment is er meer vraag naar biologische producten, dan er aanbod is. Het verdubbelen van de biologische sector lijkt mij reëel voor de komende jaren. We hebben het dan over ongeveer acht procent van de totale landbouw in Nederland. Om dit te bereiken trekken we 50 miljoen euro uit voor omschakelsubsidie naar biologische landbouw. Ik maak me absoluut geen illusies dat we in Nederland naar 100% biologisch kunnen”, besluit Grashoff.

The Milk Story biedt in de aanloop naar de verkiezingen politieke partijen met meer dan één zetel in de kamer gelegenheid om hun visie op de melkveehouderij te geven. Lees hier de blogs van andere partijen.

DEEL DIT ARTIKEL VIA:

Vorige en Volgende navigatie