Natuurboeren in het zonnetje

afbeelding van Nadja Jansma

Nadja Jansma

Vogelbescherming Nederland

Nadja Jansma werkt als freelancer onder meer voor Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

N

Natuur en landbouw kunnen heel goed worden gecombineerd. Om dit te laten zien én om inspirerende natuurondernemers in de schijnwerpers te zetten, organiseert Vogelbescherming Nederland de ‘Gouden Grutto verkiezing’. De natuur in het landelijk gebied is aan het verdwijnen: de vogelstand holt achteruit, akkers en weilanden zijn kaal en stil geworden. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren?

Zes organisaties uit de landbouwwereld (BoerenNatuur.nl, Duurzame Zuivelketen, Louis Bolk Instituut, Rabobank, Wageningen Universiteit en Youth Food Movement) nomineerden op verzoek van Vogelbescherming de natuurvriendelijkste boer uit hun netwerk voor de prijs. Niet alleen melkveehouders zijn genomineerd; ook akkerbouwers dingen mee. Ik stel ze aan je voor:

Natuurrijker akkerlandschap

Een van de genomineerden is Peter Harry Mulder, die samen met Eline Ringelberg een akkerbouwbedrijf in Muntendam (provincie Groningen) bestiert. Hij zet zich in om het akkerlandschap natuurrijker te maken. “Dat maakt de akkerbouw weerbaarder en het landschap fraaier. Met vijf procent natuurlijke begroeiing in een gebied stimuleer je de natuurlijke plaagbestrijding zodanig dat bijvoorbeeld insecticiden tegen luizen niet meer nodig zijn.”

Ook Marcel Strijtveen uit Lierderholthuis (provincie Overijssel), doet mee. Hij denkt dat een hoge melkproductie en een natuurrijk landschap prima kunnen samengaan: “Als de wil er is én je samenwerkt met anderen. Door te laten zien dat economie en ecologie prima hand in hand gaan, wil ik graag melkveehouders inspireren om meer natuurinclusief te gaan boeren.”

Optimale oogst door natuurlijke teeltwijze

Krispijn van den Dries heeft zijn bedrijf in Flevoland, en boert biologisch dynamisch. Hij teelt groenten en levert zijn producten via het door hem opgerichte platform BioRomeo, rechtstreeks aan de consument. “Voor mij is het heel duidelijk dat we samen met de natuur moeten boeren, niet tégen. Meer natuur op en rond je akker geeft meer voldoening, ziet er mooier uit en laat ook de mensen die hier komen meer genieten.”

Louis Dolmans teelt in Bemmel op biologisch dynamische wijze oude graanrassen. Hij merkt dat door zijn manier van natuurlijke landbouw, met veel akkerranden, heggen, bomen en bosjes op zijn in totaal 33 hectare grond, het aantal broedvogels heel sterk toeneemt. “Oók een aantal rode lijst-soorten, zoals patrijzen en kneutjes, keert in het gebied terug en dat gaat verrassend snel.” Peter van Damme runt een akkerbouwbedrijf, in Biddinghuizen. Hij probeert een zo natuurlijk mogelijke teeltwijze te voeren. “Het bodemleven hoort daarbij, de natuur, de vogels én de natuurlijke vijanden. We proberen een mix te maken van al die dingen, om een zo optimaal mogelijke oogst binnen te halen.”

Uit heel Nederland

De genomineerde boeren zijn afkomstig uit alle delen van Nederland. Hans en Nick Vinken zijn boer in Mechelen (provincie Limburg) en combineren een boerderijcamping en natuurbeheer met het houden van zo’n tachtig Blonde d’Aquitaine runderen. Hans en Nick: “Landbouw is hier in Limburg een onderdeel van de natuur, en de natuur een onderdeel van (multifunctionele) landbouw. We zetten graag een stapje extra en werken samen met een groep vrijwilligers aan de bescherming van bijzondere soorten zoals de hazelmuis, de vroedmeesterpad, de kerkuil en in het bijzonder de grauwe klauwier.”

Drie Friese boeren

"Als je de inrichting dan ook op orde hebt (late maaidata, een stukje beweiding, kruidenrijk), dan komen ze vanzelf.”

Friesland is met drie genomineerden de best vertegenwoordigde provincie. Jaring Brunia uit Raerd wilde alleen boeren op zijn eigen manier, met de natuur als bron van kennis en inspiratie. “Ik droomde van een boerderij in balans met de natuur, gehoornde Friese koeien die altijd buiten lopen, een plasdras voor de weidvogels, en een goed verdienmodel.” Sjoerd Miedema en Janna van der Meer runnen een melkveebedrijf in Haskerdijken. De omschakeling naar biologisch was een openbaring. “Ik zag hoe met relatief kleine maatregelen zoals later maaien en geen kunstmest en vergif spuiten, het weiland compleet veranderde. Ik genoot van de bloemen, zag de gruttokuikens groot worden en hoorde de veldleeuwerik zingen.” Ook Marten Dijkstra uit Aldeboarn schakelde om naar biologische landbouw. Melkveebedrijf De Skâns is maar liefst tweehonderd jaar in de familie en Marten wil als rentmeester van het landschap optreden. “Vernatting heeft een magnetische werking op weidevogels. Als je de inrichting dan ook op orde hebt (late maaidata, een stukje beweiding, kruidenrijk), dan komen ze vanzelf.”

Naast een publieksprijs, waarbij de winnaar € 2.500 ontvangt om nog meer natuur te realiseren op zijn bedrijf, is er ook een juryprijs van € 5.000. Steun jouw favoriet en breng je stem uit

DEEL DIT ARTIKEL VIA:

Vorige en Volgende navigatie