Natuurinclusieve landbouw

afbeelding van Alex Datema

Alex Datema

Voorzitter Boerennatuur.nl
N

Natuurinclusieve landbouw is een nieuwe, soms wat beladen term, die volgens mij toch wel goed weergeeft waar we naartoe moeten met de landbouw. Daarom wil ik graag uitleggen wat ik versta onder natuurinclusieve landbouw en wat dit kan betekenen voor de dagelijkse praktijk.

"De afgelopen zeventig jaar hebben we ons gericht op productieverhoging, schaalvergroting en efficiëntie"

Om te beginnen heb ik bij natuurinclusieve landbouw niet een concreet plaatje voor ogen wat het is of zou moeten worden. Ik zie het als een ontwikkeling en een nieuwe koers voor de landbouw. De afgelopen zeventig jaar hebben we ons gericht op productieverhoging, schaalvergroting en efficiëntie. Op al die terreinen heeft de landbouw een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Maar nu lopen we tegen de grenzen aan van wat nog mogelijk is.

Ontwikkelingen in de landbouw

Hoog tijd dus om te kiezen voor een nieuwe koers. Het is volgens mij een volkomen logische, volgende stap om nu op zoek te gaan naar een echt duurzame landbouw, zonder datgene wat we al bereikt hebben, weer te laten vallen. We moeten dus de ontwikkeling inzetten naar een landbouw die het milieu geen schade meer toebrengt, die volop ruimte biedt aan de biodiversiteit en produceert op een manier dat onze omgeving trots op ons is. Dat noem ik natuurinclusieve landbouw.

Eigen afwegingen

Iedere ondernemer zal hierin zijn eigen afwegingen maken. Op basis van zijn kennis en kunde, zijn interesse, de markt en natuurlijk zijn omgeving, zal hij moeten kiezen hoe zijn bedrijf meegaat in deze ontwikkeling. Voor de ene ondernemer zal dit beperkt blijven tot het aanleggen van erfbeplanting terwijl een andere de keuze zal maken om rondom alle percelen een strook van twee meter niet meer te bemesten of in te zaaien met een kruidenmengsel. Weer een ander zal zijn sloten op een natuurvriendelijke manier gaan schonen of dit juist om de twee jaar gaan doen, in plaats van ieder jaar.

Innovatiekracht van de sector

Er is geen blauwdruk van wat natuurinclusieve landbouw nu precies is. Die blauwdruk moeten we ook niet willen. Om de nieuwe koers de gaan ontdekken en ontwikkelen moeten we gebruik maken van onze diversiteit en de innovatiekracht die onze sector al zover heeft gebracht.

We moeten af van een focus op hogere productie en gaan voor beter en natuurinclusiever produceren. We worden in de wereld nog steeds gezien als gidsland voor de landbouw, om deze positie te behouden moeten we kiezen voor de toekomst van onze sector en die ligt in de natuurinclusieve landbouw!  

Wil je de artikelen van The Milk Story ontvangen op WhatsApp? App TMS AAN naar +31 6 33 804 804. Kijk hier voor meer informatie.

DEEL DIT ARTIKEL VIA:

Vorige en Volgende navigatie