Nieuwjaarswens voor de Nederlandse zuivelsector

afbeelding van Louise O. Fresco

Louise O. Fresco

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco is voorzitter raad van bestuur Wageningen University & Research
O

Ook dit jaar gaat The Milk Story er weer vol tegenaan om samen met boeren, burgers, criticasters en experts het verhaal achter zuivel te vertellen, en gaan we op zoek naar de nieuwste inzichten om de sector te verduurzamen. Om het jaar goed te beginnen vroegen we Louise O. Fresco, voorzitter raad van bestuur Wageningen UR, haar persoonlijke wens voor de zuivelsector over te brengen.

"De Nederlandse melkveehouderij behoort in alle opzichten tot de meest innovatieve ter wereld"

"Graag wens ik alle Nederlandse melkveehouders een voorspoedig 2017. U verdient het na een lastig periode om in het nieuwe jaar weer erkenning te vinden – materieel en immaterieel – voor uw werk. De Nederlandse melkveehouderij behoort in alle opzichten tot de meest innovatieve ter wereld: de milieubelasting per kg product is laag, de productie is hoog en er is veel aandacht voor het welzijn en de gezondheid van de dieren. Ook de verwerking van melk tot een veelheid aan voedingsproducten staat op een hoog peil. Het is in onze Nederlandse samenleving helaas zo dat daar soms onvoldoende erkenning voor bestaat.

In het gesprek met de samenleving moeten deze feiten ook een rol gaan spelen en niet alleen de emoties. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat er reële maatschappelijke eisen zijn aan de sector. Daarbij denk ik aan de roep om de milieubelasting in ons dichtbevolkte land terug te dringen. Ook is er de wens om koeien in de wei te zien, als onderdeel van het landschap. Dat zijn geen eenvoudige opgaven en ik realiseer me dat velen van u dat als een zoveelste zware last ervaren die uw bedrijf moet dragen. U zult ook in 2017 onderzoekers  van Wageningen University & Research aan uw zijde vinden om op innovatieve wijze deze vraagstukken op te lossen, evenals in de dialoog met alle partijen. De kracht van de zuivelsector is immers al decennia lang de samenwerking tussen een goed opgeleide ondernemende sector, onze kennisinstellingen, maatschappelijke groepering en de overheid. Dat zullen we in 2017 met kracht doorzetten."

DEEL DIT ARTIKEL VIA:

Vorige en Volgende navigatie