Vogelvlucht naar de toekomst

afbeelding van Leland

Leland

Redactie, The Milk Story
T

Technologie en natuur gaan niet altijd hand in hand, toch kunnen ze elkaar soms helpen. Een mooi voorbeeld hiervan is het succesvol experiment met drones om weidevogels op te sporen en te beschermen. In navolging hiervan, zal het experiment zich komende maand herhalen op meerdere plekken in het land. Ik spreek met melkveehouder Gert-Jan Kool over het bijzondere project.

Gert-Jan Kool is biologisch melkveehouder bij de ‘Groene Hofstee’ in Hei- en Boeicop (Zuid-Holland). Al vroeg in zijn carrière werd hij geattendeerd op een cursus weidevogelbeheer, georganiseerd door de provincie. Hij had al geruime tijd interesse voor het thema. De cursus gaf hem het zetje in de rug om er daadwerkelijk intensief mee aan de slag ging.

Detectie met warmtecamera’s

Samen met natuur- en landschapsvereniging ‘Den Hâneker’ ging Gert-Jan op zoek naar innovatieve ideeën om een bijdrage te leveren aan het behoud van de weidevogels. Die vond hij in het gebruik van warmtecamera’s. “We hadden voorheen veel moeite met het vinden van de nesten van onder andere Graspiepers, Veldleeuwerikken, Watersnippen en bepaalde eendensoorten. Ook de monitoring op broedparen was ingewikkeld. We vonden onze redding in warmtecamera’s die de vogelnesten effectief detecteren.”

Verder onderzoek naar het gebruik van warmtecamera’s bracht de vereniging naar de provincie Overijssel. Gert-Jan: “Daar bleek dat de camera’s, gemonteerd op bijvoorbeeld een tractor, niet heel effectief waren en dus ging onze zoektocht verder.” Drones boden uiteindelijk uitkomst. Omdat de techniek nog nieuw was, werkten de partijen Brandhof Natuur & Platteland, Lanschapsbeheer Overijssel, Clear Flight Solutions en Den Hâneker samen om het experiment tot stand te brengen.

Het experiment in de praktijk

"Inmiddels is de techniek zo ver ontwikkeld dat er meteen een onderscheid gemaakt kan worden tussen nesten en niet-nesten"

“Het beste moment om de drones met warmtecamera’s in de lucht te laten is bij zonsopgang. Het verschil tussen warm en koud is zo vroeg in de ochtend het beste te zien. Tijdens het vliegen detecteert de camera alle warmtebronnen. Inmiddels is de techniek zo ver ontwikkeld dat er meteen een onderscheid gemaakt kan worden tussen nesten en niet-nesten. De coördinaten van de nesten worden opgeslagen en in kaart gebracht.”

“Aansluitend worden deze gegevens gedeeld met de vrijwilliger van het betreffende gebied. Die gaat zelf op pad om te verifiëren of de locaties kloppen en ter plekke bekijken welke vogelsoort er bij het nest hoort. Zodra de gegevens bevestigd zijn, gaan ze naar een landelijke database zodat andere verenigingen en vrijwilligers er ook mee aan de slag kunnen.”

Toekomst

“Het project is al deels geslaagd omdat de techniek rijp is voor de praktijk. Toch staan er nog zes experimenten op de planning die moeten helpen om de innovatieve werkwijze verder te ‘finetunen’ en tevens als doel hebben om zo veel mogelijk gegevens te verzamelen. In de toekomst moet de drone een realistisch hulpmiddel zijn bij het weidevogelbeheer. Voornamelijk boeren, maar ook de zuivelindustrie kunnen een rol spelen in het onder de aandacht brengen van weidevogels. Het vinden van de vogelnesten is een stap in de goede richting, maar er moet nog veel meer gebeuren om de vogels ook daadwerkelijk te redden!”

DEEL DIT ARTIKEL VIA:

Vorige en Volgende navigatie