Waar ging de World Dairy Summit over?

D

De World Dairy Summit is het grootste congres over zuivel ter wereld, en wordt ieder jaar door de International Dairy Federation (IDF) georganiseerd. Afgelopen week vond dit congres plaats in Rotterdam en The Milk Story liep er rond om op de hoogte te blijven van de ins en outs over de tegenwoordige stand van zaken van zuivel in de wereld. We praten jullie graag bij.

De toekomst van de zuivelsector

Op een conferentie als de World Dairy Summit wordt vaak het getal 9 miljard genoemd. Daarmee wordt het geschatte aantal monden bedoeld die in het jaar 2050 moeten worden gevoed. Melk en zuivel kunnen daarbij een belangrijke bijdrage leveren, omdat ze hoge voedingswaarden hebben. Belangrijk is ook dat dit wel op een duurzame manier wordt geproduceerd, voor land, dier, mens en milieu. Zo kunnen we nog even door met z’n allen. De internationale zuivelsector kwam samen om hierover na te denken.

Om de zuivelsector uit te dagen waren er prominente sprekers van buiten de sector uitgenodigd. Tijdens vier grote sessies gaven zij een presentatie over wat volgens hen belangrijk is om te veranderen. Dit waren mensen van welzijnsorganisaties en wetenschappers.

Dierenwelzijn

Robin Ganzert is directeur van de Amerikaanse dierenwelzijnsorganisatie the American Humane Association. Haar organisatie levert certificaten aan boerderijen die volgens hen diervriendelijk met de koeien omgaan en ervoor zorgen dat de dieren genoeg ruimte, licht, lucht, eten en water hebben. Daarbij worden de Five Freedoms gehanteerd: ‘vrij van honger en dorst; vrij van ongemak; vrij van pijn, blessures of ziekte; de vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen; vrij van angst en stress. Haar boodschap: laat je als bedrijf vooral adviseren door derden, in de vorm van een certificaat. Dat is de enige manier dat de consument de boodschap zal vertrouwen. Lees een uitgebreid Engelstalig verslag hier.

Beloon de boer

De heer Mommaas is directeur van het Planbureau Leefomgeving. Zijn statement was duidelijk: melk is meer dan alleen voeding. Melk is onderdeel van een cultuur, het voorziet in het levensonderhoud van 1 miljard mensen. Ook dat moet worden gecommuniceerd, volgens hem. Zuivel is niet alleen een product, het is voedsel en het brengt ons mensen in contact met de natuur. De boeren hebben daarom een hele belangrijke taak te vervullen, en daar moeten ze voor worden beloond. Lees een uitgebreid Engelstalig verslag hier.

Intensievere productie

Jason Clay is vicepresident van het Amerikaanse Wereld Natuur Fonds (WWF). Hij maakt zich vooral zorgen om de groeiende vraag naar zuivel in de toekomst. Zijn oplossing is een intensivering van de productie. Er moet meer worden geproduceerd, door minder te gebruiken. Dus meer melk met het gebruik van minder land, water en andere middelen. Daarbij moet de voetafdruk die zuivel maakt worden bevroren: minder CO2-uitstoot. De wereldhandel zal uitkomst moeten bieden. Lees een uitgebreid Engelstalig verslag hier.

Lactose-intolerantie

Mark Thomas is voedselwetenschapper en heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar lactose-intolerantie en diëten zoals het Paleo-dieet. Nooit eerder was er onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van een Paleodieet, wat gebaseerd is op een jager-verzamelaardieet. Dat is het dieet dat we vermoedelijk aten toen we nog in een grot leefden, koemelk is daar geen onderdeel van. Thomas maakt tijdens zijn lezing duidelijk dat wij als soort zijn geëvolueerd, tegenwoordig kunnen we een enzym aanmaken waarmee we de lactase (melksuiker) kunnen verdragen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ons brein heeft kunnen ontwikkelen, en we de mensen zijn geworden die we nu zijn. Zonder goede voeding was dit nooit gelukt, en hadden we nu nog in een grot geleefd. Lees een uitgebreid Engelstalig verslag hier.

(Photocredit: Hans Tak)

Wil je de artikelen van The Milk Story ontvangen op WhatsApp? App TMS AAN naar +31 6 33 804 804. Kijk hier voor meer informatie.

DEEL DIT ARTIKEL VIA:

Vorige en Volgende navigatie